กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : Wi-Fi Ticket Creator (โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนเพื่อนำไปสร้างเป็นรหัส Wi-Fi)
DTAM (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) : โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนเพื่อนำไปสร้างเป็นรหัส Wi-Fi ติดตั้งบนเครื่อง Kiosk