ซ่อนวิธีการใช้งาน

วิธีใช้งาน

1. พิมพ์ชื่อสถานที่ที่ต้องการค้นหา ที่กล่องค้นหาด้านบน

2. กดปุ่ม Enter หรือคลิ๊กที่รูป

3. ถ้าตำแหน่งที่ได้จากการค้นหายังไม่ตรง
สามารถเปลี่ยนตำแหน่งโดยการคลิ๊กที่ ค้างไว้แล้วลากไปยังที่ต้องการ

Latitude (ละติจูด) , Latitude (ละติจูด)
คัดลอก 13.752801 , 100.501587